Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

'Minyma' Balkan Tour Poster
Here's the 'Minyma' Balkan Tour poster designed by our good friend Elena (voodooarts.tumblr.com - check her work at her tumblr). We really can't wait to get this thing started. See ya all out there!

'Minyma' 7inch will be available at the tour.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου