Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

News.

Λοιπόν, το 4μερο μίνι τουρ με τους Καναδούς Haggatha πήγε όπως το περιμέναμε, καταπληκτικά. Όλα τα λαηβ ήταν υπέροχα και ευχαριστούμε από τις καρδιές μας, που συνεχίζουν να χτυπάνε δυνατά παρ' όλη την ζοφίλα γύρω μας, όσους ασχολήθηκαν για να στήσουν κάποιο λάηβ, τις μπάντες που μοιραστήκαμε τα διάφορα πατώματα (Χειμερία Νάρκη, Fields Of Locust, Death Courier, Dreams Fall, Arrakis, και φυσικά τους Haggatha!), καθώς και όλες/όλους που ήρθαν και στηρίξανε το κάθε λαηβ.

Ακολουθεί ένα κειμενάκι που γράψαμε για την επιλογή που κάναμε να αλλάξουμε το όνομα μας.

Αληκτώ. Η αδυσώπητη Ερινύα της αρχαίας ελληνικής Μυθολογίας. Ήταν η τιμωρός απέναντι στα ηθικά εγκλήματα. Αιώνια οργή απέναντι στην έλλειψη Ήθους. 

Τώρα, που έχουμε ξεχάσει εντελώς τις οντότητες αυτές και τους συμβολισμούς τους, η μάζα δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιόνια, στα χέρια εκείνων που έχουν καταλάβει και παίζουν το “παιχνίδι”. Η Γη και οι λαοί της βιάζονται με προσχήματα την ελευθερία και τον εκσυγχρονισμό. Η μάζα καταναλώνει ό,τι της σερβίρουν και δυστυχώς είναι περήφανη για αυτό. 

Η απάτη συνηθίστηκε σε όλες τις κλίμακες. Η φυγομαχία μας έγινε χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα βασικά μας ένστικτα για επιβίωση, έτσι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό. Η σκέψη είναι σπάνια. Στολίζουμε και χρωματίζουμε τα κελιά – φάσεις μας για να δείχνουν να έχουν νόημα. Φροντίζουμε να ξεχνάμε. Κρίνουμε πριν μάθουμε. Βλέπουμε ό,τι πιστεύουμε. Όμως άλλο η πίστη και άλλο η αλήθεια.

Όλα τα παραπάνω έχουν τη βάση τους σε ένα κακό. Την ανηθικότητα. Η Αληκτώ μας άφησε στην παρακμή μας. Εμείς θα της το θυμήσουμε και θα προσπαθούμε να θυμηθούμε οι ίδιοι, μαζί με εσάς. 

Έτσι, συμβολικά, το νέο όνομα της μπάντας θα είναι “Αληκτώ”. Σιγά – σιγά, θα θυμηθούμε και θα μάθουμε και θα πράξουμε σαν μαχητές, γιατί ο καιρός μας εκπαιδεύει ως τέτοιους, όλους μας.

Οι επόμενες δύο συναυλίες στη Λάρισα και το Βόλο θα γίνουν ως “Eternal Hated”. Από εκεί και πέρα θα είμαστε πλέον οι/η “Αληκτώ”. Οι συναυλίες, τα tours και όλες οι νέες κυκλοφορίες θα γίνουν με αυτό το όνομα.

Τα λέμε στη Λάρισα στις 25/10 με Planet of Zeus και
26/10 στη Ματσάγγου για το διήμερο DIY festival! 

Καλά να περνάτε!
Stay tuned. Stay true. 


-

So, the 4day mini tour with the Canadians Haggatha went pretty well, as we expected it. All the shows were really good, and from the depths of our hearts, which are still beating non-stop even in this stinking era we're living through, we'd like to thank all these people that did everything they could to set up the shows, the bands we shared the floors with (Hibernation, Fields Of Locust, Death Courier, Dreams Fall, Arrakis, and of course Haggatha!), and also everyone who came and supported these shows.

There follow some words about the choice we made to change our name.

Alectό. The implacable Furie/Erinya of the ancient Greek mythology. The punisher against all moral crimes. Eternal wrath against the lack of morals.

Nowadays, that we have completely forgotten these entities and their symbolisms, the masses are nothing more than pawns in the hands of those who catch and play the "game". The Earth and its peoples are getting raped on the pretext of freedom and modernity. The masses consume everything in their serving and unfortunately they're proud of it.

Fraud is common at all scales. Diverting the battle is now our hallmark. We are pleased with our basic instincts for survival, so there is no reason to use the mind. Thinking is rare. We decorate and color our cells – habits so they seem to make sense. We take care to forget. We judge before we learn. We see what we believe. Yet, beliefs is one thing and truth another.

All of the above happen due to this: Immorality. Alectό left us to our decline. We will remind her and will try to remember ourselves, along with you.

Thus, symbolically, the new name of the band will be "Alectό”. Slowly, we will remember and learn and act as warriors, because these times are training us as such.

The next two concerts in Larissa and Volos will be as "Eternal Hated". After these shows we will be named “Alectό”. The concerts, tours and all new releases will be under that name.

See you in Larissa on 25/10 with Planet of Zeus and
26/10 at Riot Squat for the DIY festival!

Be well!
Stay tuned. Stay true.
Alectό / Αληκτώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου