Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Turkey 2011This is a short video we made from our mini trip in Turkey.We played one show in Istanbul and one in Ankara.Thanks to everyone we met there,Orcan for the great hospitality and Steos who made this happen.
Can't wait to get back there again..

EH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου